Programma 2013-2014
Boerenraad
Benoeming en samenstelling
Op voordracht van het Dagelijks bestuur benoemt het Bestuur jaarlijks, per 11-11. voor de duur van één jaar een Boerenraad, waarvan tevens de Prins, Nar, Sjampetter en de leden van het bestuur deel uit maken.
Boeren en Kwakkelboeren
De Boerenraad kent Boeren en Kwakkelboeren. Kwakkelboeren zijn zij die als aspirant Boer, gedurende twee jaren, deel van de Boerenraad uitmaken. Bij aanvang van het derde jaar wordt de Kwakkelboer volwaardig lid van de Boerenraad, dan wel wordt het lidmaatschap van de Boerenraad beëindigd.
Momenteel bestaat de Boerenraad uit:

Dagen tot Carnaval
Over de Stichting